SINCE 1982

Innovation in the industry and manufacture of hoses

از سال 1982 نوع آوری در صنعت و ساخت شیلنگ

درباره ما

About Sejong Flex

فروش ادوات کشاورزی محصول کشور کره جنوبی

ABOUT US

فروش ادوات کشاورزی محصول کشور کره جنوبی

امروزه شیلنگ ها نقش اساسی در زندگی روزمره ما ایفا می کنند؛ از مصارف خانگی مانند استفاده از شیلنگ برای شستشوی یک مکان گرفته تا مصارف صنعتی مانند استفاده از شیلنگ در سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک، گویای اهمیت وجود شیلنگ هستند. انتخاب شیلنگ مورد نیاز برای کاربردهای متفاوت از اهمیت بسیاری برخوردار ات؛ درصورتی که دچار خسارت و خرابی دستگاه شده و منجر به صرف هزینه و زمان بیشتری خواهید شد اطلاعات لازم را برای انتخاب شیلنگ مناسب نداشته باشید، دچار خسارت و خرابی دستگاه شده و منجر به صرف هزینه و زمان بیشتری خواهید شد.

اطلاعات بیشتر

Services Sejong Flex

با خدمات ما بیشتر آشنا شوید

شلنـگ

از مصارف خانگی مانند استفاده از شیلنگ برای شستشوی یک مکان گرفته

اطلاعات بیشتر

شلنـگ

از مصارف خانگی مانند استفاده از شیلنگ برای شستشوی یک مکان گرفته

اطلاعات بیشتر

شلنـگ

از مصارف خانگی مانند استفاده از شیلنگ برای شستشوی یک مکان گرفته

اطلاعات بیشتر

براساس فناوری و دانش SEJONG FLEX مسیر جدیدی را برای صنعت شلنگ ارائه می دهد